Kwaliteit & Privacy

Kwaliteit
GZ-psycholoog is een door de overheid ingestelde, beschermde titel. Je mag deze titel alleen voeren als je geregistreerd bent via de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en aan bepaalde eisen voldoet op het gebied van vakkennis en vaardigheden. Ook betekent het dat GZ-psychologen onder het wettelijk tuchtrecht vallen.

Mijn BIG registratie nummer is: 59912065425

Als GZ-psycholoog heb ik een kwaliteitsstatuut opgesteld. Deze kun je hier downloaden.

Privacy
Juist als psycholoog hecht ik groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In het privacystatement leg ik uit hoe de praktijk met informatie over een geĆÆdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Het privacystatement is hier te downloaden.

Klachten
Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de behandeling of de gang van zaken eromheen. Ik zou je willen vragen dit in eerste instantie direct met mij te bespreken, zodat we samen kunnen kijken hoe dit het beste aangepakt kan worden. Er kunnen redenen zijn waarom dit lastig is. Of je voelt je onvoldoende gehoord en begrepen in je klacht. Dan zijn er officiĆ«le klachtenfunctionarissen die aangesloten zijn bij beroepsverenigingen waartoe je je kunt wenden. Een klachtenfunctionaris kan je begeleiden en adviseren. Voor mij geldt de klachtenprocedure van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) waarbij ik ben aangesloten.