Wachttijden

Op dit moment is er een aanmeldstop voor volwassenen boven de 25 jaar. Dit betekent dat je je op dit moment niet kan aanmelden.

Volwassenen in de leeftijd van 18 -25 jaar kunnen nog wel aangemeld worden. Deze behandelingen zullen worden opgepakt door collega Ineke Nelissen.

Wachttijdbemiddeling
Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met mij of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).