Tarieven & Vergoedingen

Wordt een behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?
Omdat ik een GZ-psycholoog ben, bestaat de mogelijkheid om zorg vergoed te krijgen vanuit je basisverzekering. De voorwaarden hiervoor zijn dat je een verwijzing hebt van de huisarts én dat er sprake is van een psychisch probleem (DSM5 classificatie) dat onder de verzekerde zorg valt. Voorbeelden van psychische problemen die niet onder de verzekerde zorg vallen zijn relatieproblemen, aanpassingsstoornissen, enkelvoudige fobieën (bijvoorbeeld angst voor honden) en burn-out.

Op het moment dat je een verwijsbrief hebt van de huisarts, wordt een intake altijd vergoed. In die intake onderzoeken we onder andere of er sprake is van een psychisch probleem dat onder die verzekerde zorg valt.

Per januari 2022 wordt er gewerkt met een nieuw bekostigingssysteem in de GGZ, wat het zorgprestatiemodel (ZPM) wordt genoemd. In deze folder kun je lezen wat dit voor jou als cliënt betekent.

De praktijk heeft geen contracten afgesloten met verzekeraars. Dit betekent dat de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van de polis die je hebt afgesloten. Om van te voren te weten waar je aan toe bent, is het handig om hierover contact op te nemen met je verzekeraar. Sommige verzekeraars eisen ook dat je van te voren toestemming aan ze vraagt op het moment dat je naar een ongecontracteerde psycholoog gaat.

Een intake (consult voor diagnostiek) van 45 minuten kost € 151,07
Een behandelgesprek (behandelconsult) van 45 minuten bedraagt € 128,40
Een EMDR-consult duurt standaard 90 minuten, waarvoor € 229,30 in rekening wordt gebracht.

De tarieven zijn gebaseerd op NZA tarieven. Hierbij wordt de werkelijke tijd in rekening gebracht. Loopt een geplande afspraak van 45 minuten uit naar 60 minuten, dan betaal je 60 minuten. Duurt de afspraak 30 minuten, dan betaalt je voor 30 minuten.

Mijn huisarts doet mee aan Ketenzorg Basis-GGZ van Zorroo. Kan ik dan ook bij jou terecht?
Zeker.

Ik heb hiervoor een contract met de Zorggroep huisartsen regio Oosterhout en omstreken (Zorroo). Op het moment dat jouw huisarts deelneemt aan ‘Ketenzorg Basis-GGZ’ en je binnen dit project naar mij verwijst, wordt het traject vanuit het project vergoed. Er wordt dan geen aanspraak gedaan op je eigen risico.

Wat als mijn psychische problemen niet in aanmerking komen voor verzekerde zorg?
Mocht uit de intake blijken dat de klachten waar jij last van hebt, niet in aanmerking komen voor verzekerde zorg vanuit de basisverzekering, dan bespreek ik dit met jou. Het is dan nog steeds mogelijk om een behandeltraject op te starten. De kosten hiervoor betaal je zelf. In sommige gevallen is een werkgever bereidt om hieraan bij te dragen, bijvoorbeeld in het kader van persoonlijke ontwikkeling.

Afhankelijk van jouw wensen op dit vlak, doe ik je een op maat gemaakt voorstel voor een traject.

Ik wil graag een coachingstraject.
In dat geval hebben we een kort telefonisch kennismakingsgesprek, waarin jij vertelt waar je mee aan de slag wil en ik je vertel op welke manier ik iets voor je kan betekenen. Als dat aansluit bij wat je zoekt, maken we een afspraak voor een intake. Daarin maken we een plan hoe we aan de slag gaan met jouw vraagstuk.

De kosten voor een intake in het kader van een coachingstraject zijn € 175,- (incl BTW). Na de intake doe ik je een op maat gemaakt voorstel voor een coachingstraject.