Tarieven & Vergoedingen

Wordt een behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?
Omdat ik een GZ-psycholoog ben, bestaat de mogelijkheid om zorg vergoed te krijgen vanuit je basisverzekering. De voorwaarden hiervoor zijn dat je een verwijzing hebt van de huisarts én dat er sprake is van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt.

Op het moment dat je een verwijsbrief hebt van de huisarts, wordt een intake altijd vergoed. In die intake onderzoeken we onder andere of er sprake is van een psychisch probleem dat onder die verzekerde zorg valt. Als dat zo is, dan kom je in aanmerking voor een zogenaamd zorgproduct. Afhankelijk van de ernst en de complexiteit van jouw klachten word je ingedeeld in zorgproduct kort, middel of intensief.

De maximum tarieven van de verzekerde zorg zijn door de NzA per zorgproduct vastgesteld. Let wel, een dergelijk traject gaat ten koste van je eigen risico.

Tarieven 2021
Behandeling Kort € 522,13
Behandeling Middel € 885,01
Behandeling Intensief € 1.434,96
Enkel intake € 228,04

Mijn huisarts doet mee aan de pilot het Ketenzorg Basis-GGZ van Zorroo. Kan ik dan ook bij jou terecht?
Zeker.

Ik heb hiervoor een contract met de Zorggroep huisartsen regio Oosterhout en omstreken (Zorroo). Op het moment dat jouw huisarts deelneemt aan de pilot ‘Ketenzorg Basis-GGZ’ en je binnen dit project naar mij verwijst, wordt het traject vanuit het project vergoed. Er wordt dan geen aanspraak gedaan op je eigen risico.

Wat als mijn psychische problemen niet in aanmerking komen voor verzekerde zorg?
Mocht uit de intake blijken dat de klachten waar jij last van hebt, niet in aanmerking komen voor verzekerde zorg vanuit de basisverzekering, dan bespreek ik dit met jou. Het is dan nog steeds mogelijk om een behandeltraject op te starten. De kosten hiervoor betaal je zelf. In sommige gevallen is een werkgever bereidt om hieraan bij te dragen, bijvoorbeeld in het kader van persoonlijke ontwikkeling.

Afhankelijk van jouw wensen op dit vlak, doe ik je een op maat gemaakt voorstel voor een traject.

Ik wil graag een coachingstraject.
In dat geval hebben we een kort telefonisch kennismakingsgesprek, waarin jij vertelt waar je mee aan de slag wil en ik je vertel op welke manier ik iets voor je kan betekenen. Als dat aansluit bij wat je zoekt, maken we een afspraak voor een intake. Daarin maken we een plan hoe we aan de slag gaan met jouw vraagstuk.

De kosten voor een intake in het kader van een coachingstraject zijn € 175,- (incl BTW).