Werkwijze

Na de online aanmelding volgt een telefonische kennismaking. Hierin staan we kort stil bij wat er bij je speelt en wat je wil bereiken met een behandeling of coachingstraject. Ik vertel je wat ik je al dan niet kan bieden. Ook geef ik je uitleg over de intake en de behandeling.

Iedere behandeling start met een intakefase. Dit zijn één of soms meerdere gesprekken waarin we samen een goed beeld vormen over de ervaren problemen en klachten en de herkomst daarvan. Het kan zijn dat ik je hierbij vraag om een vragenlijst in te vullen. Dit helpt om je klachten ook op een andere manier in kaart te brengen en gedurende de behandeling te evalueren. Tijdens de intakefase maken we samen een behandelplan en bespreken we de behandelmethode.  De intakefase sluit naadloos aan op de behandeling. Er zit geen wachttijd tussen intake en behandeling.

De behandelfase bestaat enerzijds uit gesprekken in de praktijk of online. Anderzijds ga je thuis actief aan de slag met bijvoorbeeld het lezen van informatie, het volgen van een e-health programma of het doen van oefeningen. Tijdens de behandeling evalueren we het behandelplan en het verloop van de behandeling. Aan het einde van de behandeling is er een afbouwfase. In samenspraak wordt de therapie afgerond waarbij een evaluatie van het behandeling en het resultaat plaats vindt.